Hvordan til at højne kvaliteten i din virksomhed

Hver virksomhed skal bestræbe sig på at levere kvalitetsprodukter og tjenester til kunderne. For at nå dette mål virksomheden skal tegne velgennemtænkt politikker og procedurer for at sikre 100% opfyldelsen af målene.
Her er nogle tips til at sikre, at din virksomhed opnår og forbedre kvalitet:
Dokument kvalitetsmålsætninger og procedurer
Kvalitet management målsætninger, politikker og retningslinjer skal være sæt og offentliggjort i manualer, i business-nyhedsbrev på opslagstavle og hvor det er relevant. Dette er at uddanne og minde medarbejdere og ledelse og tjene som retningslinjer. Endda leverandører og kunder bør informeres om virksomheden ’ s kvalitet management politikker og i givet fald rådes til at overholde dem.
Uddanne medarbejdere om kvalitetskrav
For total kvalitet skal ledelse at arbejde alle i branchen uddannet og trænet i sine principper. Alle skal bringes om bord – fra renere, gartner, Elektrikeren, degnen og manager osv. Medarbejdere bør gøres til at eje processen og ikke at føle venstre ud af handlingen. Medarbejdere bør tilrettelægges i kvalitet cirkler (grupper) inden for afdelingerne til at brainstorme og gennemføre kvalitetsproblemer.
Fremme en politik med nultolerance over for defekter
En fejl kan forårsage en tusind tilsvarende fejl eller negative konsekvenser. Lad ’ s tage et typisk eksempel af en bil. En løs møtrik på dækket kan forårsage dæk at køre forkert og forårsager en ulykke. Ulykken kan påvirke dig og hvem du bærer i køretøjet og sandsynligvis forbipasserende og andre køretøjer. Det kan føre til dødsfald og personskader. Multiplikatoreffekten kan påvirke dit liv og andre folk ’ s liv uden din viden blot fra en enkelt defekt. Det er derfor at vise alle aspekter af din virksomhed skal tages alvorligt.
Alle produkter og tjenester skal kontrolleres for overholdelse af specifikationer og procedurer. Virksomheden skal fremme en politik med nultolerance over for fejl og bør gøres alle bestræbelser i denne retning.
Bruge TQM værktøjer og statistiske teknikker til foranstaltning kvalitet
Total Quality Management værktøjer (TQM) værktøjer er et nødvendigt element, hvis du vil måle og forbedre kvaliteten. Redskaber som tjeklister, rutediagrammer, Gantt diagrammer, Ishikawa-diagrammer og lignende er vigtige i kvalitet management proces. Statistiske teknikker hjælpe til at måle kvalitetsniveauer. Ved at anvende disse teknikker vil du har sat din virksomhed på stien kvalitet. Sikre, at du har minimum og kvalitet niveauer for dine produkter og tjenester. Du kan bruge industrien, nationale eller internationale kvalitetsstandarder. Hvis din virksomhed opnår sådanne standarder, informere dine kunder ved at udgive din opfyldelsen eller vise kvalitetsmærket korrekt.
BRAINSTORM PROBLEMER OG LØSNINGER
En god tilgang til at løse problemer og tekniske udfordringer er at form kvalitet cirkler, som vil brainstorme problemer og løsninger og sende til ledelsen til godkendelse. Roden problemer bør brainstormed, centrale løsninger på dem har foreslået og sendt til forvaltningen til godkendelse.
REDUCERE SPILD
Forskning har vist, at de fleste virksomheder har en 20% spild. Tjek din skraldespand. Hvad ser du? Hvad med butikkerne? Hvor mange varer der blev returneret på grund af mangler i de seneste tre måneder? Du bør arbejde på at opnå nul fejl i dine produkter eller tjenester. Sikre, at varer til specifikationer. Brug statistiske teknikker til at måle kvaliteten. Reducere papirarbejdet. Forbedre udformningen og indholdet af dine varer og tjenester. Stram kontrol. Reducere tyveri.
DELIGHT KUNDEN
Kvalitetsstyring er ikke statisk, men er en løbende proces med formålet at nogensinde begejstret kunden. Husk, at dine konkurrenter er overarbejde til at få dine kunder og bo på toppen. Du bør arbejde nogensinde hårdere for at få deres kunder og glæde dine gæster ofte. Du kan gøre det ved at foregribe kunder ’ behov. Undersøgelser og forskning på kunder ’ behov og forventninger. Tjek, hvad konkurrenterne tilbyder. Handle på løbende at forbedre din varer og tjenesteydelser.
LÆRE AF GURUERNE
Total kvalitetsstyring indeholder et sæt regler, lært politikker og retningslinjer, der er bedst af pionererne. Få dig bøger og manuel kvalitetsstyring især fra guruer som Deming, Juran Crosby, Ishikawa, Fergenbaum og lignende til at lære mere. De fleste af deres ideer kan være om fremstilling eller ikke direkte relevante for din virksomhed men de kunne tilpasses til din virksomhedsbehov og krav.
VÆRE HANDLINGSORIENTERET
Et problem, der plager mange mennesker og virksomheder, er deres undladelse af at træffe positive foranstaltninger og være nedsunket af retorik og apati. Forvaltningen er bundet i endeløse møder, konferencer ad seminarer hvis anbefalinger er aldrig gennemført.
Udarbejde en handlingsplan for dine anbefalinger og løsninger med fastsatte tidsrammer og anmeld perioder. Check hvad gør handling umuligt at gennemføre eller flaskehalse til gennemførelsen.
Din handlingsplan bør opdeles i kortsigtede, mellemsigtede og langsigtede aktiviteter. Det bør være bakkes op af et budget til finansiering af det.
Kvalitetsstyring eller TQM er et bredt emne, og du har brug for at lære mere, end hvad tilbydes kort her. TQM er ikke et universalmiddel for alle forretningsmæssige problemer, men de kan reduceres med 50% hvis du vedtage det korrekt.
For at få succes i erhvervslivet skal du rette forretningsplanen bakkes op af tilstrækkelig kapital, det rigtige produkt eller service, den rigtige markedsføring strategi, den rigtige placering og den rigtige gennemførelsesstrategi.
Kvalitetsstyring hvis godt gennemført kunne sætte din virksomhed på vej til rentabilitet og succes.

1 thought on “Hvordan til at højne kvaliteten i din virksomhed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *